Jòclong 66 Du Bartàs Fraternitat

Dusau disc de Du bartàs, Fraternitat qu’ei espelit en 2009 en çò de Sirventés.https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FHadiuPodcastsDomenjaLekuona%2Fj%25C3%25B2clong-66-du-bart%25C3%25A0s-fraternitat%2F&hide_cover=1&mini=1