Jòclong 45 Littorales de Bachàs e Mont-Jòia

Musica de Provença, de la mitica, de creacion, de tradicion.

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?embed_type=widget_standard&embed_uuid=0ed06252-2415-4217-8e3c-fe090ab7e645&feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FHadiuPodcastsDomenjaLekuona%2Fj%25C3%25B2clong-45-littorales-de-bach%25C3%25A0s-e-mont-j%25C3%25B2ia%2F&hide_cover=1&hide_tracklist=1&mini=1&replace=0