E n’ètz d’avís ? 199 D. Lekuona Vadem simple 1/2

Tienem de tòla per har arrespectar tota vaduda (1èra part de duas)

(programa de 2015 remontat e abracat a 5′)