Repeticions Ny’òc Trobadors

to Gilmour Spears


Òda a James Dean de Bernat Manciet
Fòto D. Lekuona